Cantuva, het vocaal ensemble uit de Belgische druivenstreek.
Vrijdag 3 juni om 20.00 uur en Zaterdag 4 juni om 19.00 uur

KEYHOF CONCERTEN 2011
Plaatsbespreking en info: 026 87 90 93 (mevr. Van Binnebeek)
info@cantuva.be
Voorverkoop: EURO ~ kassa EURO ~ kinderen -12 jaar gratis
Affiche en Flyer in jpg-formaat
Programma:
1. Cantuva en Musica Viva en basso Continuo Miserere mei, Deus van A. Lotti (10 min.)
Klein koor zingt blz. 1-2-3-4 en 14
o.l.v. Marc Verboomen
2. Cantuva en Chapelle de Lorraine Gloria van A. Vivaldi (27 min.)
Klein koor zingt blz. 9 -10 - 11
o.l.v. Marc Verboomen
3. Musica Viva en Chapelle de Lorraine Magnificat van A. Vivaldi (15 min.)
o.l.v. Eliane Maurel
4. Musica Viva en Chapelle de Lorraine Zadok van G.F. Händel (6 min.)
o.l.v. Eliane Maurel
5. Cantuva en Musica Viva en Chapelle de Lorraine Allelujah uit de Messiah van G.F.Händel (5 min.)
o.l.v. Eliane Maurel123

Marc Verboomen (dirigent)
Marc Verboomen (º 1953) studeerde aan de Conservatoria van Brussel en Gent o.m. blokfluit en 'Oude Muziek' bij Oswald Van Olmen en Wieland Kuyken. Hij heeft zich door zijn muzikale loopbaan voornamelijk toegelegd op het scheppen van mogelijkheden tot het samen musiceren.
In 1987 richtte hij het kamerorkest Chapelle de Lorraine op.
In 1995 was hij medeoprichter van het vocaal ensemble Cantuva en is tot op heden nog steeds de koorleider .
Hij is leraar muzikale opvoeding te Overijse waar jongeren de kans krijgen in groep te musiceren in het Sint-Martinusconsort.
Tijdens de schoolvakanties runt hij samen met Luc Vandermosten en Philippe Verbiest de v.z.w. Muzikamp. Hier krijgen jonge muzikanten van heel Vlaanderen en over de grenzen heen de mogelijkheid met volle teugen te musiceren onder leiding van professionele musici.
Musica Viva (koor) Musica Viva dat uit 52 koorleden bestaat, werd in 1982 door Sibylle Devesa opgericht; in 1989 werd de leiding toevertrouwd aan Eliane Maurel.
Het vocaal ensemble heeft een gevarieerd repertorium: polyphonische liederen a capella en met orgel, grote werken met orkest: Händel, Beethoven, Vivaldi, Fauré, Mozart, Campra, Purcell, Bach, Brossart, tevens Offenbach, Verdi en Mozart. Het werd ook geleid door Jean-François Sénart, Hélène Guy, Jean-Claude Malgoire en recentelijk door Guy Laurent.
Het heeft meermaals deelgenomen aan het "printers musical d'Aix" en aan andere manifestaties zoals de "premières, troisièmes en quatrièmes polyphonies françaises en Pays d'Aix" deelgenomen.
Jaarlijks geeft het koor traditiegetrouw haar kerstconcert in de kerk van Calas.
Het koor zingt in alle talen en trad ook in het buitenland op: Brussel in 1991 en Munchen in 1997. In het kader van een uitwisselingsprogramma met het Paul Gerhard Chor dat een tegenbezoek bracht in 1999 en het "Cantus Missa Est" van Rheinberger opvoerde.
In oktober 2001 werd het barok motet "nis dominees" van Laurent Belissens opgevoerd tijdens de "quatrièmes Polyphonies françaises en Pays d'Aix" met de "Feste d'Orphèe".
Met Allerheiligen 2003 voerde Musica Viva het Requiem van Maurice Duruflé op in Munchen.

 © webstek laatste wijziging: 20-07-2017 10:11:44. Neem gerust contact op met de voorzitter of stuur uw vraag naar info@cantuva.be
117 pagina's op het web gevonden, geen verbroken verwijzingen.